Kinderen, jongeren en hun ouders

Sommige kinderen kunnen zelf aangeven dat ze even niet lekker in hun vel zitten en gaan samen met hun ouders op zoek naar hulp. Bij veel andere kinderen merken ouders, leerkrachten of anderen die nauw betrokken zijn bij het kind dat er iets aan de hand is. Signalen die de omgeving van kinderen vaak opmerken kunnen te maken hebben met verandering in gedrag, lichamelijke klachten zonder lichamelijke oorzaak, slaapproblemen etc.

Welke psychische klachten en problemen?

Enkele voorbeelden:

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders

Indien ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben, kan de hulpverlening alleen starten als beide ouders daarvoor toestemming geven. Dit is wettelijk vastgelegd en opgenomen in de Ethische Beroepscode voor psychologen (NIP 2007).
Aanmelden