Volwassenen

Je kunt met klachten van milde tot matige ernst die binnen ongeveer twaalf sessies te behandelen zijn terecht bij Psychologenpraktijk Roosen. De behandeling valt binnen de basis-GGZ. Binnen de behandeling kan gewerkt worden aan zelfreflectie en verdieping. Soms geeft verheldering van wat er speelt al voldoende inzicht. Stilstaan bij gedachten, emoties en gevoelens, maar ook inzicht krijgen in eigen mogelijkheden en beperkingen en het vinden van een balans.
Als er sprake is van een diagnose volgens de DSM 4 of 5, dan wordt de zorg meestal vergoed vanuit de basis-GGZ. Er is ook de mogelijkheid om zelf de behandeling te betalen. Er is dan geen diagnose nodig.

Welke psychische klachten en problemen?

Enkele voorbeelden:

Wanneer kunt u niet bij de praktijk terecht?

U kunt niet in behandeling komen als er sprake is van complexe psychiatrische problematiek zoals een persoonlijkheidsstoornis, een ernstige depressie met suïcidaliteit/crisisgevoeligheid, een drugs-of alcoholverslaving of een eetstoornis. In deze situaties is het beter als de huisarts u naar een praktijk of instelling voor Specialistische GGZ verwijst.

Soms komt het voor dat na een paar gesprekken pas duidelijk wordt dat u niet op de juiste plek bent. U wordt dan terugverwezen naar de huisarts. De gesprekken die hiervoor gebruikt zijn worden wel vergoed door uw zorgverzekeraar.