Hoe gaat het na aanmelding?

Voor het intakegesprek krijg je via de mail een vragenlijst toegestuurd. Dezelfde lijst wordt aan het einde van de behandeling aangeboden. Het gebruik van Routine Outcome Measurement-vragenlijsten (ROM) biedt behandelaren en cliënten informatie over de effectiviteit van behandeling.

Tijdens het intakegesprek wordt de reden van aanmelding besproken, de voorgeschiedenis komt aan bod en jouw huidige klachten worden in kaart gebracht. Ook wordt er gevraagd naar wat er goed gaat en wordt er besproken waar je naar toe wil werken. Soms zijn er twee gesprekken nodig om jouw vragen en doelen helder te krijgen. Het kan zijn dat er nog verder onderzoek nodig is. Als je het prettig vindt is bij het intakegesprek jouw partner, of een ander voor jou belangrijke persoon, van harte welkom. In de verdere behandeling is dit altijd bespreekbaar en mede afhankelijk van je wensen. Huisgenoten e.a. kunnen een belangrijke steun zijn voor jou in het behandelproces en in de periode daarna. Daarom kan het wenselijk zijn om hen bij de behandeling te betrekken.

Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht www.naasteninkracht.nl

Na de intake wordt er een behandelplan opgesteld wat met je wordt doorgenomen in het volgende gesprek. Hierin staat vermeld aan welke doelen er gewerkt wordt en welke behandelmethodes hierbij gebruikt worden. De verwijzende instantie, meestal is dit de huisarts, wordt met jouw toestemming globaal van het behandelplan op de hoogte gebracht.

Elke behandeling is maatwerk. Wat past bij jou en wat juist niet? Maar er zijn ook wetenschappelijke inzichten over wat wel werkt en wat niet. Deze inzichten zijn opgenomen in de kwaliteitsstandaarden voor de GGZ. Om tot een effectieve behandeling te komen combineer ik kennis uit deze standaarden met de kennis over en van jou.

Voorbeelden van kwaliteitsstandaarden die ik gebruik in de behandeling zijn:

Op https://www.ggzstandaarden.nl/ zijn de meeste kwaliteitsstandaarden te vinden.

 

Behandeling vindt plaats binnen de Basis GGZ en is generalistisch en kortdurend (maximaal 12 sessies maar minder kan ook).
Bij kinderen en jongeren wordt er naast gesprekjes gebruik gemaakt van spelmateriaal en creatieve materialen. Behandeling vindt niet alleen in de praktijk plaats. We gaan ook regelmatig naar buiten, de natuur in. Het in de natuur zijn in combinaie met bewegen heeft een positief effect op de psyche van de mens. Alle behandelingen, ook EMDR, zijn buiten uit te voeren. Mindfulness is bij uitstek geschikt om buiten te doen. In de behandeling sta jij centraal en kan je  aangeven wat bij jou past. Er wordt dan ook een actieve rol verwacht binnen het proces waarin we samen werken aan de gestelde doelen om je weer in je eigen kracht te zetten.

Er wordt binnen de behandeling gebruik gemaakt van verschillende behandelmethodes en technieken, afhankelijk van de hulpvraag.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een behandelmethode gericht op heftige gebeurtenissen met psychische problemen als gevolg.

Cognitieve GedragsTherapie is het aanleren van helpende denkpatronen. Als je je manier van denken verandert, dan verandert ook hoe je je voelt. Schematherapie leert je hoe jouw gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat. binnen de BGGZ wordt geen volledige schematherapie gegeven, maar worden enkele elementen vanuit schematherapie toegepast.

We kijken naar de successen die je al gerealiseerd hebt. Waar ben je goed in, waar word je blij van, wat helpt je en wat heeft al geholpen. Oplossingsgericht werken is een positieve, krachtige manier om veranderingen te bewerkstelligen.

(Mindfulness Based Cognitive Therapy) is een behandeling die meditatietechnieken combineert met cognitieve gedragstherapie. Het is een effectieve behandeling bij mensen met terugkerende depressieve klachten. Deze behandeling heeft buiten doorgaans een nog positiever effect.

(Acceptance and commitment Therapy). Dit is een gedragstherapie die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment). De behandeling wordt ondersteund met de ACT guide app, zodat je er thuis verder mee aan de slag kunt.

(een deel van) de behandeling kan vaak ook buiten in de natuur plaatsvinden. Buiten  behandelen heeft veel voordelen. De natuur zelf heeft een positief effect op de psyche, dit geldt ook voor wandelen/bewegen in de natuur. De natuur biedt veel symbolen en kan actief ingezet worden. Het vergroot je creativiteit. alle behandelingen kunnen buiten worden uitgevoerd.

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat je zelf ook actief aan de slag gaat. Naast huiswerkopdrachten die we in de sessies afspreken biedt psychologenpraktijk Roosen je e-Health via ACT Guide een app waarin je modules ontvangt om thuis, via internet op je pc of mobiel, aan de slag te gaan. Het bevat oefeningen, tips en informatie vanuit Acceptance and Commitment Therapy. Dit kan ook ingezet worden om de eventuele wachttijd te overbruggen. Wil je aan de slag met mindfulness meditaties, dit kan vanuit ACT guide of je download de audiobestanden van Ger Schurink (https://www.gerschurink.nl). Samen kunnen we kijken wat voor je helpend kan zijn. Heb je zelf apps of informatie gevonden? Dan kunnen we natuurlijk altijd samen kijken of dit een plek kan krijgen in je behandeling. e-Healthprogramma’s kunnen ook na afsluiting nog gebruikt worden om terugval te voorkomen.

Na afsluiting van de behandeling wordt in overleg met jou, de verwijzende instantie op de hoogte gebracht.
Mocht tijdens de intake of tijdens de behandeling blijken dat er meer of andere hulp nodig is, dan wordt dit met je besproken. Het kan binnen de behandeling wenselijk zijn om naasten meer bij de behandeling te betrekken. Ook kan samenwerking met andere hulpverleners waar je bekend bent en huisarts wenselijk zijn, ook dit wordt met je besproken en vindt niet plaats zonder jouw toestemming.

Aanmelden