Hoe gaat het na aanmelding?

Voor het intakegesprek krijgt u via de mail een vragenlijst toegestuurd. Dezelfde lijst wordt u aan het einde van de behandeling aangeboden. Het gebruik van Routine Outcome Measurement-vragenlijsten (ROM) biedt behandelaren en patiënten informatie over de effectiviteit van behandeling.

Tijdens het intakegesprek wordt de reden van aanmelding besproken, de voorgeschiedenis komt aan bod en uw huidige klachten worden in kaart gebracht. Ook wordt er gevraagd naar wat er goed gaat en wordt er besproken waar u naar toe wil werken. Soms zijn er twee gesprekken nodig om uw vragen en doelen helder te krijgen. Het kan zijn dat er nog verder onderzoek nodig is. Als u het prettig vindt is bij het intakegesprek uw partner, of een ander voor u belangrijke persoon, van harte welkom. In de verdere behandeling is dit altijd bespreekbaar en mede afhankelijk van uw wensen. Huisgenoten e.a. kunnen een belangrijke steun zijn voor u in het behandelproces en in de periode daarna. Daarom kan het wenselijk zijn om hen bij de behandeling te betrekken.

Na de intake wordt er een behandelplan opgesteld wat met u wordt doorgenomen in het volgende gesprek. Hierin staat vermeld aan welke doelen er gewerkt wordt en welke behandelmethodes hierbij gebruikt worden. De verwijzende instantie, meestal is dit de huisarts, wordt met uw toestemming globaal van het behandelplan op de hoogte gebracht.

 

Binnen de Basis GGZ vinden er maximaal 12 sessies plaats, minder kan ook. Bij kinderen en jeugd is binnen de praktijk beperkte mogelijkheid voor Specialistische GGZ.
Bij kinderen en jeugd wordt er naast gesprekjes gebruik gemaakt van spelmateriaal en creatieve materialen. Behandeling vindt niet alleen in de praktijk plaats, ook buiten de praktijk gaat u aan de slag met behulp van opdrachten. U staat centraal en kan het beste aangeven wat bij u past. Er wordt dan ook een actieve rol verwacht binnen het proces waarin we samen werken aan de gestelde doelen.

Er wordt binnen de behandeling gebruik gemaakt van verschillende behandelmethodes en technieken, afhankelijk van de hulpvraag.

Behandelmethoden die ik veelvuldig toepas zijn:

  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) met name bij traumatische ervaringen,

  • Elementen uit cognitieve gedragstherapie (CGT) en schematherapie,

  • Oplossingsgerichte benadering,

  • Mindfulness Based  Cognitive Therapy (MBCT)

  • Acceptance and commitment Therapy (ACT)

  • Wandel/outdoor therapie (een deel van de) behandeling kan vaak ook buiten in de natuur plaatsvinden

Na afsluiting van de behandeling wordt de verwijzende instantie weer op de hoogte gebracht.
Mocht tijdens de intake of tijdens de behandeling blijken dat er meer of andere hulp nodig is, dan wordt dit met u besproken. Het kan binnen de behandeling wenselijk zijn om naaste betrokkenen meer bij de behandeling te betrekken. Ook kan samenwerking met andere hulpverleners waar u bekend bent en uw huisarts wenselijk zijn, ook dit wordt met u besproken en vindt niet plaats zonder uw toestemming.