Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de vergoeding van de behandelingen en is het voor kinderen en jongeren anders geregeld dan voor volwassenen.

Vergoeding en kosten voor kinderen en jeugd

Ben je jonger dan 18 jaar, dan wordt de vergoeding van de behandeling betaald door de gemeente waar je bent ingeschreven.

Behandelingen worden door de gemeente vergoed als er sprake is van een psychische diagnose (zoals angst, depressie, autisme spectrum, ADHD, tics, eetstoornissen enzovoorts) en er een verwijsbrief van de huisarts is.

De gemeente vergoedt geen afzonderlijke gesprekken, maar zorgpakketten. Het is o.a. afhankelijk van (de ernst van) de klachten of dit binnen de Basis GGZ of Specialistische GGZ valt. Psychologenpraktijk Roosen voert alleen behandelingen binnen de Basis GGZ uit.

Bij kinderen en jeugd is er geen eigen bijdrage of eigen risico. De factuur wordt rechtstreeks ingediend bij de gemeente waar het kind woont. Vooraf aan de behandeling wordt door psychologenpraktijk Roosen een beschikking bij de gemeente aangevraagd.

Psychologenpraktijk Roosen heeft contracten met de volgende gemeenten: Nijmegen, Mook & Middelaar, Heumen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Berg en Dal, Wijchen.

Vergoeding en kosten voor volwassenen

Binnen psychologenpraktijk vinden bij volwassenen alleen behandelingen plaats die onder de Basis GGZ vallen. Voor Specialistische GGZ kunt u hier dus niet terecht.

Voor iedereen die 18 jaar of ouder is en een zorgverzekering heeft, wordt de behandeling binnen de Basis GGZ vergoed door de zorgverzekeraar. Er moet wel sprake zijn van een psychische diagnose en er is een verwijsbrief van de huisarts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Het streven is om de behandeling kortdurend te laten zijn, dus niet meer sessies dan nodig is. Binnen de BGGZ wordt de behandeling ingedeeld in kort (maximaal 5 sessies), midden ( 7-9 sessies) en intensief (maximaal 12 sessies). Dit is o.a. afhankelijk van (de ernst van) de klachten. Je betaalt geen eigen bijdrage, maar het wettelijk eigen risico (€385,- per jaar of als je een hoger risico hebt vastgelegd bij je zorgverzekeraar) wordt wel aangesproken.

Volwassen cliënten ontvangen maandelijks een factuur van hun zorgverzekeraar. Hierop kan je precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die makkelijk kan worden gecontroleerd. Zo weet je welke kosten zijn gemaakt en hoeveel eigen risico je moet betalen.

Psychologenpraktijk Roosen heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars.

 

Als je zelf wilt betalen of als de gemeente of zorgverzekeraar de behandeling niet (meer) vergoedt dan zijn de kosten €165,- per intakegesprek van 1 uur. De kosten van een behandelsessie van 1 uur bedraagt €150,-. Dit is inclusief  voorbereiding en uitwerking (Het Nza geeft in 2024 als richtlijntarieven respectievelijk €183,44 en €161,46).

Afspraak annuleren

Als je een geplande afspraak af wilt zeggen, dan dien je dit minimaal 24 uur van te voren te doen. Dit kan telefonisch of via e-mail. Zeg je niet af, of doe je dit te laat, dan zal €75,- in rekening worden gebracht. Dit geldt in alle gevallen, dus ook als je onverhoopt ziek mocht worden. Deze kosten worden niet vergoed door de gemeente of zorgverzekeraar.