OVER MIJ

Ik ben getrouwd en moeder van drie jongens (24, 22 en 19 jaar). Een paar jaar geleden kwam bij mij de gedachte op om zelf een psychologenpraktijk te starten.

In mijn werk ben ik een allrounder. Ik hou van afwisseling en diversiteit, maar vooral van mensen. Naar mijn idee is er niets zo afwisselend als de levensverhalen van mensen. Mooi om een stukje met iemand mee te mogen wandelen op zijn of haar levenspad. Mijn missie is geslaagd als je iets van  jezelf (her)ontdekt, je grenzen kan verleggen, weer verder op weg kan of weer nieuwe wegen ziet. Ik ga uit van de kracht die ieder in zich heeft. Ik bied een spiegel en tools die ik vanuit mijn opleidingen en achtergrond meebreng.

SANDRA ROOSEN
SANDRA ROOSENGZ-Psycholoog, EMDR-practitioner, Buitenpsycholoog, Kinder-en jeugdpsycholoog (NIP) en Orthopedagoog-generalist (NVO).

Opleiding, training en achtergrond

Na de inservice opleiding tot A-verpleegkundige heb ik de HBOV gedaan in Breda. In 1992 ben ik naar Nijmegen verhuisd om de opleiding Pedagogische Wetenschappen (Orthopedagogiek) te gaan studeren aan de Radboud Universiteit.

Na mijn studie heb ik enkele maanden door Azië gereisd voordat ik als orthopedagoog aan de slag ben gegaan.

Ik heb enkele jaren op verschillende consultatiebureaus in Noord-Limburg opvoedadviezen gegeven aan ouders van kinderen tot 12 jaar en werd geconsulteerd door wijkverpleegkundigen en andere hulpverleners die betrokken waren bij kinderen tot 12 jaar.

In 1997 ben ik bij Kentalis, een instelling voor mensen met communicatieve beperkingen, gaan werken als behandelcoördinator op de vroegbehandeling. Deze zelfde functie heb ik ook op het Medisch Kleuterdagverblijf vervuld. Binnen Kentalis heb ik in 2002 de overstap gemaakt naar het diagnostisch centrum. Daar heb ik veel ervaring opgedaan in uiteenlopende onderzoeken bij kinderen en jongeren en ben ik begonnen met het behandelen van volwassen cliënten met tinnitus (oorsuizen). Bij Kentalis heb ik van 2014 tot begin 2020 als behandelcoördinator gewerkt bij kinderen en jongeren die trainingen en therapie volgen.

Diagnostiek vind ik boeiend, maar ik wilde toch ook graag meer tijd besteden aan behandelen. Daarom ben ik naast mijn werk bij Kentalis, tijdelijk gaan werken bij GGZ-Oost Brabant. In 2010 heb ik de stap gezet naar de kleine praktijk. Eerst in Cuijk en van 2011 tot 2018 werkte ik als zelfstandige in psychotherapiepraktijk Scharwachter. De combinatie van kinderen en volwassenen bevalt mij uitstekend.

In 2017 heb ik de stap gemaakt naar mijn eigen praktijk. Ik kreeg de gelegenheid om gebruik te maken van een ruimte in het Medisch Centrum van Mook. Vanaf 1 maart 2019 is de psychologenpraktijk verhuisd naar de Pitrus in Malden. Nauwe samenwerking met het Medisch Centrum Mook, blijft. Ook met andere huisartsenpraktijken is regelmatig contact.

In 2020 ben ik gestopt bij Kentalis en ben ik twee dagen per week bij Pro Persona Connect (GGZ-instelling) gaan werken. Naast behandelingen voor volwassenen in de BGGZ werkte ik mee aan het versoepelen van de overgang van BGGZ naar SGGZ en andersom. Ook begeleidde ik daar GZ-psychologen in opleiding. Na een korte periode als regiebehandelaar/GZ-psycholoog werkzaam te zijn geweest bij Revalis Nijmegen, kliniek voor chronische pijn en/of vermoeidheid, ben ik per 1 mei 2023 mij volledig gaan richten op mijn eigen praktijk. Naast de behandelingen in mijn praktijk ben ik als gedragswetenschapper verbonden met het sociaal wijkteam van de gemeente Mook en Middelaar. Tevens ben ik als regiebehandelaar betrokken bij enkele vaktherapeuten en ben ik werkzaam als supervisor.

Steeds vaker ga ik met cliënten naar buiten, ongeacht het weer. Om de hoek van de praktijk is er prachtige natuur. Veel cliënten ervaren het in de natuur wandelen als rustgevend en prettig. Al wandelend komen er nieuwe inzichten, waarbij de natuur ook wordt ingezet als metafoor. Bovendien zijn er verschillende behandelmethoden (bijvoorbeeld EMDR, CGT, oplossingsgericht werken, mindfulness) die ook buiten kunnen plaatsvinden.

Registraties

BIG nummer: 89059107125

practitioner VEN 32514 (www. EMDR.nl)

NIP 00214291 (Nederlands Instituut voor Psychologen)

BIG nummer: 19059107131

NVO G0489 (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen)

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Opleidingen

  • Schematherapie basis
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) basisopleiding
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT) basis en vervolg
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) basis en vervolg
  • Outdoor life coaching
  • Opleiding tot Buitenpsycholoog
  • Diverse cursussen gericht op angst, autisme, ADHD, rouw, diagnostiek etc.

Ik neem met veel plezier deel aan meerdere intervisiegroepen en volg regelmatig cursussen/opleidingen om de kennis van mijn vak bij te houden. Verder leer ik iedere keer weer van de verscheidenheid aan mensen die ik binnen mijn praktijk zie.